CESCI

Eredmények

A kutatás eredményeként kiválasztottuk azt a 10 partnerséget, melyeket az elmúlt 13 év legsikeresebbjeinek találtunk. A kiválasztás alapját az jelentette, hogy az adott kezdeményezések mennyiben haladták meg a konkrét, projekt szintű együttműködések kereteit, illetve hogy mennyire érvényesültek bennük a hosszú távú, integrált, stratégiai szemléletmód elemei. A 2012 decemberében megjelent magazin első számában a szerkesztők ezt a 10 példaértékű kezdeményezést mutatják be, melyeket a kiadvány összeállítása során személyesen is meglátogattak. A magazin cikkei a kérdőíves megkérdezés eredményein túl, a projektgazdákkal készített interjúkon és a terepbejárásokon alapulnak. A kiválasztott partnerségek listája és részletes bemutatása itt olvasható, míg a magazin elektronikus változata ide kattintva érhető el.

Szintén az előző év végén indult el a partnerek közös tudásportálja, amely a határ menti térségek szereplőinek nyújt fontos és hasznos információkat. A kétnyelvű portál a best practice projekteken kívül információkkal szolgál a határ menti együttműködéseket érintő jogszabályokról, szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz és átfogó adatbázis érhető el az 1999 óta a régióban megvalósított pályázatokkal kapcsolatban is. Emellett a partnerek saját, hivatalos honlapjáról is elérhető website alkalmas hírlevelek küldésére és fórumok indítására.

2013. augusztus végére készült el a példaértékű kezdeményezéseket bemutató négy projektfilm. Az egyenként 15-20 perces, kétnyelvű (magyar-szlovák) dokumentumfilmekben megszólalnak az adott projektekben érintett legfontosabb szereplők, valamint a projektek eredményei is bemutatásra kerülnek. A filmek ide kattintva érhetők el.

A Határ-érték projekt hivatalosan 2013. augusztus 31-én lezárult, de a projektadatbázis építése és a legjobb gyakorlatok népszerűsítése tovább folytatódik, egyéb projektek keretében.