CESCI

Kutatási jelentések

A CESCI és a somorjai (Šamorín, Szlovákia) Fórum Intézet közös, Határ-érték elnevezésű projektjének célja a magyar-szlovák határon 1999-ben elindult támogatási programok eddigi eredményeinek feldolgozása, illetve a legsikeresebb partnerségek azonosítása. Ezek megvalósításához a szükséges adatgyűjtést kérdőív segítségével végeztük el, melyet 2012 szeptembere és novembere között, elektronikus formában juttattunk el az érintett projektgazdáknak. A magyar partner összesen 243 kérdőívvel, 130 magyar-szlovák határ menti projektgazdát keresett fel.

A kérdőív foglalkozott az egyes projektek megvalósításával kapcsolatos alapvető jellemzőkkel, a pályázatok eredményeivel, kitérve a társadalmi hasznosulásra, a megvalósult beruházásokra, a beszerzett eszközökre, a létrejött szolgáltatásokra és rendezvényekre, valamint a projektek során megjelent kiadványokra. Emellett feltárta a partnerségekkel kapcsolatos legfontosabb jellemzőket, úgy, mint az együttműködés minősége és időtartama. A kutatás során használt kérdőív itt érhető el.

A beérkezett kérdőívek feldolgozása után, 2012 novemberében megkezdődött a megvalósított projektek megtekintése és a projektgazdák személyes megkérdezése, mely 2013 májusában fejeződött be.