Frontier Value Partnerséget építünk Európai Unió - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Európai Területi Együttműködés Tovább a honlapra

CESCI

A projekt bemutatása

A projekt indoklása

A magyar-szlovák határ mentén megvalósítandó projekteket támogató CBC-program a Phare keretei között indult, 1999-ben. Az eltelt 12 év jó tapasztalatainak összegzése különösen fontos lehet most, amikor a keretfeltételek alapvető mértékben változtak meg. A schengeni övezeti csatlakozás, az EGTC-rendelet mindkét állam általi elfogadása, valamint a tény, hogy az európai területi együttműködés az európai Kohéziós Politika harmadik célkitűzésévé vált, új helyzetet teremtett, amelyre a határtérségek szereplői nem voltak felkészülve. Nyilvánvaló, hogy a megváltozott körülmények a lehetséges partnerektől új fejlesztési módszertanokat, az intézményes együttműködés és a projektfejlesztési innováció magasabb szintjét kívánják meg.

Ugyanakkor 1999 óta a határon átnyúló projektek megvalósításában sok olyan tapasztalat felhalmozódott, amelyek hasznosak lehetnek a jelenlegi és a következő programozási időszakban egyaránt. A jó gyakorlatoknak (best practices) és a sikeres projektfejlesztés és -megvalósítás modelljeinek bemutatása érzékelhető segítséget jelenthet a határon átnyúló együttműködésben érintett szereplők számára. Egy információmegosztó és tapasztalatcserét segítő eszköz minden határ menti kistérség és város számára hasznos lehet.

Általánosságban elmondható, hogy egy rendszeres információs fórum minden határtérségben szükséges volna. A LEADER program sikeréhez nagyban hozzájárult az a megfelelő információs háttér, amely lehetővé teszi a követésre vagy adaptálásra méltó, innovatív, mintaértékű kezdeményezések széles körben történő megosztását. A határon átnyúló együttműködések esetében ez az eszköz mindeddig hiányzott.

Ezért egy ilyen eszköz létrehozása ezeket a térségeket vonzóbbá teszi, és erősíti versenyképességüket; egyben a határok kedvezőtlen hatásainak csökkentésében is segíthet.

 

A projekt fő céljai

  • a határon átnyúló együttműködését szakmailag támogató, állandó információs források létrehozása;
  • a jó gyakorlatok tapasztalatainak megosztása a határtérség helyi szereplőivel;
  • a szakértők számára egy adatbázis-fejlesztés megkezdése;
  • a határon átnyúló rendszeres belső együttműködés erősítése.

 

A projekt fő tevékenységei

Projektünk három tevékenységi csoportot tartalmaz.

 

a) Kutatás és tervezés

Adatgyűjtő kérdőív szerkesztése és kiküldése; a korábbi programértékelési dokumentumok elemzése; interjúk készítése a helyi projektgazdákkal. A projekt arculati tervének (beleértve az arculati kézikönyvet) elkészítése; a film forgatókönyvének és a tervezett portál rendszertervének elkészítése.

 

b) Információs eszközök fejlesztése

1. Best practice portál

A kétnyelvű portál az információcsere eszköze. Tartalmaz egy adatbázist a megvalósított határon átnyúló projektekről, a nyomtatásban megjelent magazin on-line változatát, egy sajtófigyelőt, a szakértők adatbázisát, és az elkészítendő tanulmányokat és filmeket. Alkalmas lesz hírlevélküldésre és fórumok indítására. Mindkét partner hivatalos honlapjáról elérhető lesz. A projekt keretében 3 dokumentumfilmet készítünk, amelyek 10-12 jó példát mutatnak be. A 40 perces filmek szintén elérhetőek lesznek a portálon.

2. Határ-érték magazin

A LEADER-programhoz hasonlóan a helyi szereplők számára hasznos tudást nyújtó nyomtatott fórumot hozunk létre. A tervezett magazin nem csak a magyar-szlovák határszakasz, hanem Nyugat- és Észak-Európa legjobb gyakorlatait is bemutatja. A magazin két nyelven, 52 oldalon, 1000 példányban, A/4-es formátumban jelenik meg, és ingyenesen juttatjuk el a helyi szereplők részére.


c) Disszemináció

A tervezett portál, a magazin és a filmek információs eszközök, de a disszemináció eszközei is egyben. Emellett két nyilvános eseményt is rendezünk: a nyitó és a záró konferenciát. A hallgatóság számára összesen 500 másolatot készítünk a filmekből.

 

A partnerek

CESCI

A CESCI-t azzal a céllal alapították, hogy nyújtson szakmai segítséget a határ menti együttműködések intézmény- és projektfejlesztési terveihez az Európai Unió bővítése, a belső határok megszűnése és az EGTC-rendelet által teremtett, megváltozott körülmények között.

A CESCI főbb céljai:

  • a magyar határok mentén, valamint Közép- és Délkelet-Európa többi államában a határon átnyúló együttműködések szakmai támogatása
  • az eurorégiók, EGTC-k és a határ menti együttműködésekben részt vevő helyi és regionális hatóságok hálózatba tömörítése
  • a nyugat-európai jó példák elterjesztése
  • stratégiai együttműködés kialakítása az Unió illetékes döntéshozó és döntés-előkészítő intézményeivel és az azonos céllal létrehozott észak- és nyugat-európai hálózatokkal
  • a közép- és délkelet-európai nemzetek közötti partneri viszonyok kialakításával a térség belső kohéziójának, a kölcsönös közeledésnek az erősítése.

A CESCI tagként egyesít 10 magyar megyét, 7 helyi önkormányzatot, 1 eurorégiót és 4 szakmai szervezetet (köztük a Mission Opérationnelle Transfrontalière-t).

 

Fórum Intézet

Az 1996-ban a Katedra Alapítvány és a Fórum Alapítvány által Dunaszerdahelyen létrehozott Fórum Kisebbségkutató Intézet jelenleg Somorján található. Elsődleges célja átfogó tanulmányok készítése Szlovákia etnikai kisebbségeinek helyzetéről és kultúrájáról, valamint írásos és tárgyi örökségük dokumentálása.

Nonprofit szervezet lévén az intézet közcélú és szolgáltató intézetként működik.

1999-ben két további partner intézmény alapítására került sor. A Fórum Információs Centrum civil képzéseket szervez, és civil szolgáltatásokat nyújt, míg a Fórum Regionális Fejlesztési Központ vidékfejlesztéssel és kistérségi tervezéssel foglalkozik. A Fórum Kisebbségkutató Intézettel közösen a három intézet alkotja a Fórum Intézet konzorciumát.

Az Intézet tagja a Dél-szlovákiai Civil Információs Hálózatnak.